Cách phân biệt sổ hồng và sổ đỏ

Trước đây, nhiều người lo ngại về việc sở hữu sổ hồng sẽ không đảm bảo về quyền sổ hữu như sổ đỏ !
Thực tế là như nào?
Trên thực tế hai loại sổ này không phải là loại giấy tờ được pháp luật quy định mà đơn giản chỉ là tên gọi dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy do người dân tự đặt ra để nói cho ngắn gọn cũng như để phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận.

1. Sổ đỏ: có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”.
Nói dễ hiểu nó là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…)


2. Sổ hồng: có tên gọi là " Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở"

Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005, được cấp cho chủ sở hữu  theo quy định sau: 

a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Cũng nói dễ hiểu,  Sổ hồng là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là "ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở". Với nội dung ghi rõ là Sở hữu nhà ở như thế nào? sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung: cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư...

3. Tuy nhiên, để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Và Theo đó, "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" ra đời.

Như vậy, theo như các quy định vừa trích dẫn ở trên thì cả 3 loại giấy tờ: "Sổ đỏ", "sổ hồng" và "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" , đều là loại giấy tờ hợp pháp. Thực tế hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ này. Có giá trị pháp lý như nhau.
[facebook][blogger]

Fanpage

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.